|  >

Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. přebírá cenu z rukou ministra Petra Fialy