|  >

RNDr. Josef Thomas získal čestné uznání návrhové komise MŠMT